Perlindungan meninggal IP aktif, rentang IP tidak diperbolehkan!